Mã Vạch Sản Phẩm Ủ Tóc Meron Keratin –  8938524783029
Sản phẩm đã được Bộ Y Tế Cấp Phép
Video hướng dẫn check mã bằng ứng dụng “icheck” : https://www.youtube.com/watch?v=j8f9IlFUvxo